معرفی دانشکده

 

آگهی‌ها

((((فرم های مورد نیاز دانشجویان 1- فرم مالی جهت دفاع  2- فرم انصراف از تحصیل  3-  درخواست دریافت مدرک مقطع پایه  4- فرم درخواست دانشجو

لطفا پس از تکمیل فرم ها، فرم را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

architecture-fa@srbiau.ac.ir))))

لیست جلسات شورای پژوهشی دانشکده در سال 99

قابل توجه دانشجویان هنر ومعماری در خصوص دروس عملی و کارگاهی

فایل Word توصیه نامه لاتین

آیین نامه های آموزشی

سرفصل رشته های دانشکده

موارد آموزشی مهم در دوره

کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

اطلاعــیه های مهــم پژوهـشــــــی

*تاریخ  جلسات شورای پژوهش دانشکده در سال 98

* راهنمای امور پژوهشی دانشجویان دکتری

*راهنمای  پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد

* (فرم‌ها و آیین نامه‌های پژوهشی دانشکده)

*(پایگاه های پژوهشی) جهت اعتبار مجلات

مدارک مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی

لیست مجلات نا معتبر  (Blacklist)

لیست مجلات معتبر

 

دکتر فرح حبیب
سرپرست دانشکده هنر و معماری

دانشکده هنر و معماری در سال ۱۳۸۳ تأسیس و علاوه بر دوره‌های دکتری تخصصی معماری و شهرسازی و پژوهش هنر و با پذیرش اولین گروه دانشجویان در رشته‌های معماری و طراحی شهری در مقطع کارشناسی ارشد و سپس اضافه شدن رشته‌های برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی منطقه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد توسعه پیدا کرد. در حال حاضر علاوه بر رشته‌های مذکور کارشناسی ارشد در رشته‌های مرمت (مرمت اشیا و آثار و مرمت بنا و بافت)، پژوهش هنر، ارتباط تصویری، تصویر سازی، طراحی صنعتی، ادبیات نمایشی نیز در این دانشکده دائر می‌باشد

)تمامی رشته های دایر در دانشکده را می توانید در آدرس اینترنتی http://architecture.srbiau.ac.ir/fa/page/5866/ مشاهده نمایید.(.

دانشکده واجد 50 استاد تمام وقت، دو استاد نیمه وقت می‌باشد.