معرفی دانشکده

 

آگهی‌ها

آخرین مهلت ارسال مدارک جهت دفاع در نیمسال دوم ۹۶-۹۷ (شهریور ۹۷)

مراحل دفاع تا تسویه حساب مقطع ارشد و دکتری

* راهنمای امور پژوهشی دانشجویان دکتری

** راهنمای امور پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد

*** اطلاعیه مهم در خصوص تصویب پروپوزال دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

**** چارت روند تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتری

***** چارت روند برگزاری جلسه دفاع و انجام تسویه حساب دانشجویان ارشد و دکتری

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۶-۹۷

مدارک مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی

* کلیه فرمهای پژوهشی دانشکده (فرم وضعیت تحصیلی، فرم دفاع، پروپوزال و...)

** سایت معاونت پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات

*** سایت پایگاه‌های پژوهشی جهت بررسی مقالات

**** تاریخ برگزاری جلسات شورای دانشکده (پژوهشی و آموزشی) جهت تصویب پروپوزال‌های ارسال شده از گروه‌ها و... در سال ۱۳۹۷

دکترمهدی روانشادنیا
رئیس دانشکده عمران، معماری و هنر

دانشکده هنر و معماری در سال ۱۳۸۳ تأسیس و علاوه بر دوره‌های دکتری تخصصی معماری و شهرسازی با پذیرش اولین گروه دانشجویان در رشته‌های معماری و طراحی شهری در مقطع کارشناسی ارشد و سپس اضافه شدن رشته‌های برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی منطقه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد توسعه پیدا کرد. در حال حاضر علاوه بر رشته‌های مذکور کارشناسی ارشد در رشته‌های مرمت (مرمت اشیا و آثار و مرمت بنا و بافت)، پژوهش هنر، هنرهای تجسمی (ارتباط تصویری و تصویر سازی و نقاشی و طراحی صنعتی) و هنرهای نمایشی (کارگردانی و ادبیات نمایشی) نیز در این دانشکده دائر می‌باشد.

دانشکده واجد ۳ استاد تمام وقت، یک استاد نیمه وقت، ۴ دانشیار تمام وقت و یک دانشیار نیمه وقت، ۲۶ استادیار تمام وقت و ۴ استادیار نیمه وقت می‌باشد.