گروه تخصصی معماری

مدیر گروه تخصصی معماری: خانم دکتر آزاده شاه چراغی

مدیر گروه تخصصی رشته معماری در مقطع دکتری و رشته های مهندسی معماری، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، حفاظت و مرمت میراث معماری و حفاظت و مرمت میراث شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد


اعضای گروه تخصصی معماری: دکتر ایرج اعتصام - دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی - دکتر آزاده طاهری کریمی - دکتر مه تیام شهبازی - دکتر راضیه لبیب زاده - دکتر احمدرضا کشت کار غلاتی - دکتر عسل زند داودی - دکتر وحدانه فولادی

زمان حضور مدیر گروه: یکشنبه تا چهارشنبه در دفتر گروه

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه ۴ شرقی - اتاق ۴۱۸

تلفن: ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۰۸۷