گروه تخصصی معماری

مدیر گروه تخصصی معماری: خانم دکتر آزاده شاه چراغی

مدیر گروه تخصصی رشته معماری در مقطع دکتری

و رشته های مهندسی معماری، و رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی با دو گرایش ۱- حفاظت و مرمت میراث معماری ۲ - حفاظت و مرمت میراث شهری در مقطع کارشناسی ارشد


اعضای گروه تخصصی معماری: دکتر ایرج اعتصام (مدعو) - دکتر خسرو دانشجو - دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی (مدعو) - دکتر مه تیام شهبازی - دکتر راضیه لبیب زاده - دکتر وحدانه فولادی 

فایل زمان حضور مدیر گروه و تاریخ تشکیل جلسات گروه تخصصی

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه ۴ شرقی - اتاق ۴۱۸

تلفن: ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷ داخلی ۴۰۰۸۷