آدرس دانشکده

آدرس دانشکده هنر و معماری:
تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه آزاد اسلامی - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ساختمان ابن سینا - بلوک C - طبقه 4 شرقی