فرم ها و آیین نامه های پژوهشی

* بخشنامه در خصوص حفظ جایگاه رفیع علم و شأن دانشگاه در زمان برگزاری جلسات دفاع از رساله و پایان نامه

* مراحل دفاع تا تسویه حساب دانشجویان مقطع ارشد و دکتری به صورت خلاصه

* چارت روند برگزاری جلسه دفاع و انجام تسویه حساب دانشجویان ارشد و دکتری

* چارت تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد و دکتری

* راهنمای پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

* راهنمای پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری

پروپوزال و نحوه تکمیل نمودن آن

*تاریخ برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده جهت تصویب پروپوزالها در سال ۱۳۹۸

*اطلاعیه فوری در خصوص تصویب پروپوزال

* طلاعیه مهم در خصوص تصویب پروپوزال دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

* فرم تایید استاد راهنما که قبل از آپلود پروپوزال باید تکمیل و به مدیر گروه مربوطه ارائه گردد.

*مدارک لازم جهت اسایتد مدعو برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان ارشد و دکتری در سیستم ثبت پروپوزال

* نمونه تکمیل شده پروپوزال کارشناسی ارشد (اطلاعاتی که توسط دانشجو باید در پروپوزال درج شود مشخص شده است تکمیل کلیه صفحات و اطلاعات خواسته شده الزامیست)

*** فرم پروپوزال کارشناسی ارشد (لطفاً دانشجویان کارشناسی ارشد این فرم را طبق موارد بالا تکمیل و سپس در سامانه ثبت پروپوزال آپلود نمائید. مهم ملاک تصویب پروپوزال: ارسال در سامانه و تأیید اساتید راهنما و مشاور و مدیر گروه و کارشناس پژوهش و پژوهش و پژوهش واحد می‌باشد)

* نمونه تکمیل شده جدول زمانبندی برای دانشجویان دکتری در فرم پروپوزال

*** فرم پروپوزال دکتری (لطفاً کلیه اطلاعات خواسته شده در فرم پروپوزال تکمیل و سپس در سامانه ثبت پروپوزال آپلود نمائید مهم ملاک تصویب پروپوزال: ارسال در سامانه و تأیید اساتید راهنما و مشاور و مدیر گروه و کارشناس پژوهش و پژوهش و پژوهش واحد می‌باشد)

* الزام رعایت نحوه نگارش پایان نامه در cd و پایان نامه صحافی شده

* آئین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه‌های ارشد و رساله‌های دکتری

* فرم گزارش ارائه سمینار رساله دکتری در دانشکده (توضیحات فرم)

* فرم معافی تخفیف شهریه جهت تمدید رساله دکتری برای پذیرش مقاله دفاع از رساله

فرم‌های مختص دانشجویان پژوهش محور

بخشنامه تصویب پروپوزال دانشجویان دکتری پژوهش محور

گزارش پیشرفت کار دانشجویان پژوهش محور

* فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری پژوهش محور

* بخشنامه سازمان مرکزی در خصوص پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور

*فرم تعهد چاپ مقاله دفاع

* آیین نامه دکتری تخصصی پژوهش محور

 

فرم‌های مختص دفاع دانشجویان دکتری

جزئیات اطلاعیه مهم و‬ فوری‬ در خصوص آخرین مهلت دفاع از رساله دربهمن ماه سال 98  دفاع در نیسمال اول 99-98 می بایست حداکثر تا مورخ 98/11/8 و برای مشمولین تا مورخ 98/10/30 برگزار گردد.

* روند دفاع از رساله دکتری

* فرم دفاع دکتری پس از انجام مراحل ذکر شده از پژوهش دانشکده دریافت گردد.

* چک لیست مقالات دانشجویان دکتری که قبل از دفاع بایدبه تأیید اساتید راهنما و مدیر گروه و مدیر پژوهش و ریاست دانشکده و در آخر به تأیید معاونت پژوهش واحد برسد.

* فرم تاییدیه مقاله دکتری برای صدور مجوز تسویه حساب دانشجویان دکتری (برای دفاع پرینت شود)

* نحوه نمره دهی به مقالات مستخرج از رساله / ‏‬ پایان نامه

* فرم تخصیص نمره که هنگام ارائه مقالات اعم از تسویه حساب یا دریافت نمره توسط دانشجو باید تکمیل گردد.

* فرم پیش دفاع دکتری (مربوط به دانشجویان دکتری که پس از امتحان جامع باید ۵ ترم ثبت نام شده باشند (بدون مرخصی) و پس از انجام ۲ گزارش ۶ ماهه باید ارائه گردد.

* فرم ۲ گزارش ۶ ماهه یا جهت دانشجویان دکتری قبل از پیش دفاع

* فرم اعلامیه دفاع دانشجویان دکتری( فرم اعلان عمومی)

* آدرس دهی مقالات دکتری و شرایط تسویه حساب دانشجویان دکتری

* نامه معاونت پژوهش و فناوری در خصوص آدرس دهی مقالات

* مدارک لازم برای ارائه به حوزه معاونت پژوهش واحد جهت تسویه حساب دکتر ی ۱

* نامه معاونت پژوهش در خصوص تسویه حساب دکتری

* بخشنامه شرایط پیش دفاع دانشجویان دکتری که ۵ ترم واحد پایان نامه ثبت نام کرده ولی مقاله ندارند

* نامه معاونت پژوهش و فناوری واحد در خصوص (عدم پرداخت شهریه) در خصوص پیش دفاع دانشجویان دکتری که ۵ ترم واحد پایان نامه ثبت نام کرده ولی مقاله ندارند.(جهت دریافت فرم‌های پیش دفاع بدون ارائه مقاله و ۵ ترم ثبت نام واحد پایان نامه ۱۰ روز قبل از برگزاری پیش دفاع جهت انجام امور پژوهشی به کارشناس پژوهش دانشکده مراجعه نمائید).

* نحوه ارزشیابی کیفی از رساله دکتری جهت دانشجویان ورودی ۹۵ به بعد

 

فرمهای مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد

جزییات دفاع دربهمن ماه سال 98  دفاع در نیسمال اول 99-98 می بایست حداکثر تا مورخ 98/11/8 و برای مشمولین تا مورخ 98/10/30 برگزار گردد.

* روند دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

* فرم اعلان عمومی جهت اعلام روز و ساعت و تاریخ دفاع ( یک روز قبل از دفاع نهایی روی برد پژوهش نصب گردد)

* کلیه فرمهای مربوط به دفاع کارشناسی ارشد(شامل فرم وضعیت تحصیلی -فرم تاریخ دفاع- فرم دعوتنامه روز دفاع - فرم تردد خودرو جهت روز دفاع و نامه تعیین شماره کلاس جهت برگزاری دفاع)

* ارزشیابی کیفی پایان نامه کارشناسی ارشد (ورودی ۹۵ به بعد نمره دهی ندارد)

* آدرس دهی مقالات و شرایط تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد

* فرم تخصیص نمره هنگام ارائه مقالات به پژوهش دانشکده باید تکمیل گردد.

* فرم انصراف از نمره مقاله کارشناسی ارشد

* نحوه نمره دهی به مقالات برگرفته از پایان نامه

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

*فرم آزمایشگاه

*نحوه تکمیل نمودن فرم هزینه های آزمایشگاهی

* فرم تغییر راهنما یا انصراف استاد راهنما (جهت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری)

* فرم تعهدنامه دانش آموختگان دکتری

* فرم در خواست معرفی نامه یا گواهی پایان نامه (بعد از اینکه پروپوزال در شورای پژوهشی واحد تصویب نهایی شد می‌توانید درخواست معرفی به سازمان‌ها و ادارات خود را به پژوهش دانشکده تحویل نمائید)

* فرم ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه کارشناسی ارشد یا گزارش ۳ ماهه کارشناسی ارشد (جهت انجام کارهای مربوط به دفاع ارائه سه برگ تأیید شده سمینار را ارائه نمایند.

* فرم شرکت در جلسات دفاع جهت دانشجویان ارشد و دکتری

* فرم درخواست تمدید سنوات یا سه امضاء- دکتری و ارشد (دانشجویانی که پروپوزالشان در شورای پژوهش دانشکده تصویب و در سامانه ثبت توسط کارشناس پژوهش تأیید گردیده می‌توانند این فرم را تکمیل نمایند)

* نحوه آدرس دهی مقالات شرایط ارائه مقالات جهت تسویه حساب

* نحوه نمره دهی به مقالات مستخرج از پایان نامه / ‏‬ رساله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

* بخشنامه عدم ذکر افراد غیر مرتبط در مقالات مستخرج از پایان نامه یا رساله

* بخشنامه دسترسی به jcr و isc

* درخصوص تخصیص نمره به مقالات یا کنفرانس‌های ارائه شده که آدرس دهی مسئول مکاتبات دانشجو یا استاد مشاور باشد.(در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد)

* فرم درخواست هزینه رفت و آمد اساتید مدعو برای دفاعیات

* قابل توجه دانشجویان دکتری جهت صحافی رساله (آئین نامه تدوین رساله دکتری)

* فرم درخواست مهلت ارائه مقاله برای دانشجویان دکتری

* فرم تعهد عدم بورسیه (دانشجویان دکتری)

* فرم درخواست ایمیل دانشجویان (بعد از تکمیل مشخصات فردی و تأیید فرم توسط آموزش دانشکده به طبقه دوم کتابخانه مرکزی قسمت فناوری اطلاعات مراجعه نمائید)

* مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

* فرم تخصیص نمره مقاله به دانشجویان ارشد و دکتری (بعد از تکمیل فرم به همراه مقاله، صفحه اول آن توسط استاد راهنما و مدیر گروه تأیید و جهت ثبت نمره به پژوهش ارائه نمائید)

* فرم تسویه حساب پژوهشی

* بخشنامه جایزه چاپ مقاله ۲۰/‏۱۲/‏ ۹۶ (فرمهای ذیل تکیمل و به تأیید اساتید راهنما و مدیر گروه و مدیرپژوهش و رئس دانشکده رسیده شود و سپس به پژوهش دانشکده ارائه گردد. ‬)

بخشنامه‌های موجود در خصوص جایزه چاپ مقاله (مقالات بابد حتماً طبق موازین و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات که شرایط در همین سایت بعد از فرم شماره ۳ جایزه چاپ مقاله، مشخص شده چاپ و بعد از چاپ بلافاصله جهت دریافت جایزه اقدام گردد)

* فرم شماره ۱ جایزه چاپ مقاله

* فرم شماره ۲ جایزه چاپ مقاله

* فرم شماره ۳ جایزه چاپ مقاله (تکمیل هر ۳ فرم پس از چاپ مقاله جهت دریافت جایزه چاپ مقاله الزامیست)

* شرایط مقالات جهت دریافت جایزه چاپ مقالات

* فرم ساختار بانک اطلاعات و فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله word

* فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله

* تکثیر پایان نامه و رساله مطابق آئین نامه (دانشجویان می‌توانند جهت صرفه جویی در کاغذ و کاهش هزینه پایان نامه و رساله خود را در زمان تسویه حساب دو رو چاپ کنند)

* فرم چکید ه پروپوزال جهت تأیید عنوان رساله نظری و پروژه نهایی (دانشجویان گروه هنر مقطع کارشناسی ارشد)

* فرم پیش پروپوزال دانشجویان گروه پژوهش هنر

* فرم‌های و آئین نامه‌های تکمیلی

بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد

بخشنامه استفاده از تجهیزات آزمایشگاه

فرمهای تجهیزات آزمایشگاه و هزینه‌های مرتبط با پایان نامه (جهت استفاده از تجهیزات آزمایشگاه فقط فرم شماره ۱و فرم درخواست معرفی نامه که در همین سایت موجود می‌باشد و صفحه پروپوزال که درآن نوشته شده نیازمند استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی می‌باشید تکمیل و به پژوهش ارائه گردد)

آئین نامه سفرهای علمی

مدارک لازم جهت شرکت در کنفرانس خارج از کشور

* فرم شماره ۱ شرکت در کنفرانس خارج از کشور

* فرم شماره ۲ شرکت در کنفرانس خارج از کشور

* فرم شماره ۳ شرکت در کنفرانس خارج از کشور

* فرم شماره ۴ شرکت در کنفرانس خارج از کشور

* فرم شماره ۵ شرکت در کنفرانس خارج از کشور

* فرم شماره ۶ شرکت در کنفرانس خارج از کشور

نحوه استعلام از سایت ایران داک (نتیجه استعلام به تأیید استاد راهنما برسد)

نحوه استعلام از سایت سیکا (نتیجه استعلام به تأیید استاد راهنما برسد)

لطفاً جهت ارائه مقالات موارد ذیل به دقت چک شود

لیست مجلات بی اعتبار

بخشنامه دسترسی به jcr و isc

سایت دسترسی به پایگاه‌های پژوهشی (جهت ارائه مقالات)

سایت tomson reuters جهت مقالات isi

سا یت معاونت پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات (کلیه فرمها و آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها ی پژوهشی در این سایت قابل دسترس می‌باشد)

سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فهرست نشریات نمایه شده جهان اسلام

سایت فهرست همایش‌های isc

فهرست نشریات جعلی و نامعتبر

در خصوص لیست مجلات و ناشرین بی اعتبار (نامه شماره ۲۹۲۲۵ مورخ ۲۶/‏۰۴/‏۹۷

اطلاعیه مهم در خصوص مقالات همایش‌ها