گروه تخصصی سازه و زلزله

گروه تخصصی سازه و زلزله

مدیر گروه تخصصی سازه و زلزله: آقای دکتر آرمین عظیمی نژاد

اعضای گروه تخصصی سازه و زلزله:

دکتر فرشته امامی - دکتر احد باقرزاده - دکتر امین بهمن پور - دکتر پاشا جوادی - دکتر حسین جواهری - دکتر میر حمید حسینی - دکتر مهدی درخشندی - دکتر پنام زرفام - دکتر میثم فدائی - دکتر نوید گنجیان - دکتر محمدرضا منصوری - دکتر مسعود نکوئی - دکتر مجید یزدان دوست

مدیر گروه تخصصی رشته های مهندسی عمران- خاک، ژئوتکنیک، سازه، سازه و زلزله، مهندسی زلزله، مهندسی سازه در مقطع دکتری

و کارشناسی ارشدو رشته های عمران در مقطع کارشناسی

 

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه ۴ شرقی- اتاق ۴۱۹