گروه تخصصی هنر

مدیر گروه: خانم دکتر نیر طهوری

ایمیل مدیر گروه : ntahoori@gmail.com

این گروه دارای رشته پژوهش هنر در مقطع دکتری

و رشته‌های پژوهش هنر، ارتباط تصویری، تصویرسازی، طراحی صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد.

ا عضای گروه تخصصی:

دکتر طاهر رضازاده - دکتر الهام اعتمادی - دکتر پرستو محبی - دکتر ایل ناز رهبر - دکتر لیلا منتظری - دکتر مریم حامد اسماعیلی

فایل زمان حضور مدیر گروه و تاریخ تشکیل جلسات گروه تخصصی

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه چهارم شرقی - اتاق ۴۲۲

تلفن ۴۴۸۶۸۶۰۷ الی ۳۵ داخلی ۴۰۲۰۷