گروه تخصصی هنر

گروه تخصصی هنر

مدیر گروه تخصصی هنر: خانم دکتر نیره طهوری

این گروه دارای رشته پژوهش هنر در مقطع دکتری

و رشته‌های پژوهش هنر، ارتباط تصویری، تصویرسازی، طراحی صنعتی، ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد.

اعضای گروه تخصصی هنر:

دکتر طاهر رضازاده - دکتر الهام اعتمادی - دکتر پرستو محبی - دکتر ایل ناز رهبر - دکتر لیلا منتظری - دکتر سمانه رستم بیگی - دکتر مریم حامد اسماعیلی

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه اول شرقی - اتاق ۱۲۶

تلفن ۴۴۸۶۸۶۰۷ الی ۳۵ داخلی ۴۰۲۰۷