گروه تخصصی پژوهش هنر

گروه تخصصی هنر

مدیر گروه تخصصی هنر: خانم دکتر نیره طهوری

این گروه دارای رشته پژوهش هنر در مقطع دکتری و رشته‌های پژوهش هنر، ارتباط تصویری، تصویرسازی، طراحی صنعتی، ادبیات نمایشی، کارگردانی نمایش و نقاشی در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد.

اعضای گروه تخصصی هنر:

دکتر سید مصطفی مختاباد - دکتر طاهر رضازاده - دکار الهام اعتمادی - دکتر پرستو محبی - دکتر ایل ناز رهبر - دکتر لیلا منتظری - دکتر محمد معین الدینی - دکتر سمانه رستم بیگی - دکتر مریم حامد اسماعیلی - دکتر مینا هدایت- دکتر روح الله جعفری

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه اول شرقی - اتاق ۱۲۶