گروه تخصصی پژوهش هنر

مدیر گروه تخصصی پژوهش هنر: خانم دکتر نیره طهوری

دارای مقاطع ارشد و دکتری

Image result for ‫نیر طهوری‬‎