گروه تخصصی پژوهش هنر

مدیر گروه تخصصی پژوهش هنر: خانم دکتر نیره طهوری

دارای مقاطع ارشد و دکتری

Image result for ‫نیر طهوری‬‎

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه اول شرقی - اتاق ۱۲۶