گروه تخصصی راه و ترابری و حمل و نقل

گروه تخصصی راه و ترابری و حمل و نقل

مدیر گروه: دکتر سید عباس حسینی

مدیر گروه تخصصی رشته های مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت، برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری

 

اعضای گروه تخصصی:

دکتر علیرضا سرکار - دکتر پرهام حیاتی - دکتر علی نادران