گروه تخصصی راه و ترابری و حمل و نقل

مدیر گروه: دکتر سید عباس حسینی

 

مدیر گروه تخصصی رشته مهندسی عمران گرایش‌های ۱- مهندسی راه و ترابری ۲- برنامه ریزی حمل و نقل در مقطع کارشناسی ارشد و مهندسی عمران گرایش‌های ۱- حمل و نقل ۲- مهندسی راه و ترابری در مقطع دکتری

اعضای گروه تخصصی:

دکتر علیرضا سرکار - دکتر پرهام حیاتی - دکتر علی نادران

فایل زمان حضور مدیر گروه و تشکیل جلسات گروه تخصصی

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه ۴ غربی - اتاق 414