گروه تخصصی هنر های نمایشی

مدیر گروه: دکتر سید مصطفی مختاباد

سمت: مدیر گروه تخصصی هنر های نمایشی در مقطع ارشد

اعضای گروه تخصصی:

۱ - دکتر سید مصطفی مختاباد ۲- دکتر سید مهدی نورانی ۳- دکتر پرستو محبی

۴- دکتر روح الله جعفری ۵- دکتر امین جعفری زاده

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه اول شرقی - اتاق ۱۲۶