گروه تخصصی هنر های تجسمی

مدیر گروه: دکتر سید مصطفی مختاباد

سمت: مدیر گروه تخصصی هنر های تجسمی مقطع ارشد

اعضای گروه:

۱- دکتر سید مصطفی مختاباد ۲- دکتر سید مهدی نورانی ۳- دکتر الهام اعتمادی ۴- دکتر عسل زند داودی ۵- دکتر اکبر نیکان پور ۶- دکتر بهراد امین سلماسی ۷- دکتر سمانه رستم بیگی ۸- دکتر نرگس صفرزاده ۹- دکتر طاهررضازاده ۱۰- دکتر لیلا سروندی

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه اول شرقی - اتاق ۱۲۶