گروه تخصصی معماری

مدیر گروه تخصصی معماری: خانم دکتر راضیه لبیب زاده

ایمیل مدیر گروه :r.labibzadeh@gmail.com

مدیر گروه تخصصی رشته معماری در مقطع دکتری و کارشناسی

و رشته های مهندسی معماری، و رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی با دو گرایش ۱- حفاظت و مرمت میراث معماری ۲ - حفاظت و مرمت میراث شهری در مقطع کارشناسی ارشد


اعضای گروه تخصصی معماری:دکتر خسرو دانشجو  - دکتر آزاده شاهچراغی - دکتر مه تیام شهبازی - دکتر وحدانه فولادی - دکتر رضا فراهانی

فایل زمان حضور مدیر گروه و تاریخ تشکیل جلسات گروه تخصصی در 6 ماهه دوم 1400

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه ۴ شرقی - اتاق ۴۱۸