آدرس دانشکده

آدرس دانشکده عمران، معماری و هنر:
تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه آزاد اسلامی - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ساختمان علوم پایه - طبقه همکف جنوبی