گروه تخصصی هنر

مدیر گروه: خانم دکتر پرستو محبی

ایمیل مدیر گروه : pr_mohebi@yahoo.com

این گروه دارای رشته پژوهش هنر در مقطع دکتری

و رشته‌های پژوهش هنر، ارتباط تصویری، تصویرسازی،کارگردانی نمایش، نقاشی ایرانی طراحی صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد.

ا عضای گروه تخصصی:

دکتر نیر طهوری - دکتر طاهر رضازاده - دکتر ایل ناز رهبر - دکتر لیلا منتظری - دکتر مریم حامد اسماعیلی

فایل زمان حضور مدیر گروه و تاریخ تشکیل جلسات گروه تخصصی

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه چهارم شرقی - اتاق ۴۲۲

تلفن ۴۴۸۶۸۶۰۷ الی ۳۵ داخلی ۴۰۲۰۷