سرفصل رشته

اساتید و دانشجویان گرامی می توانند از آدرس اینترنتی 

https://sep.iau.ir/index4.asp?p=Silabes/All_new.asp سرفصل های رشته های مورد نظر خود را جستجو نمایید.

1- گروه هنر

رشته ادبیات نمایشی مقطع کارشناسی ارشد

رشته نقاشی مقطع کارشناسی ارشد

رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد

رشته پژوهش هنر مقطع کارشناسی ارشد

رشته تصویر سازی مقطع کارشناسی ارشد

رشته پژوهش هنر مقطع دکتری

رشته ارتباط تصویری مقطع کارشناسی ارشد  (ورودی های 95 به بعد)

رشته کارگردانی نمایش مقطع کارشناسی ارشد

رشته نقاشی ایرانی مقطع کارشناسی ارشد

2- گروه معماری

رشته معماری مقطع کارشناسی    -      چارت دروس کارشناسی معماری

رشته معماری مقطع کارشناسی ارشد

رشته معماری مقطع دکتری

رشته مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

رشته مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاریخی مقطع کارشناسی ارشد با دو گرایش :

                                             حفاظت و مرمت میراث شهری و میراث معماری

 

3- گروه شهرسازی

رشته شهرسازی مقطع کارشناسی       -       چارت دروس کارشناسی شهرسازی

رشته طراحی شهری مقطع کارشناسی ارشد

رشته برنامه ریزی منطقه ای مقطع کاشناسی ارشد

رشته برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد

رشته مدیریت شهری مقطع کارشناسی ارشد

رشته شهرسازی مقطع دکتری

 

4- گروه سازه و زلزله و ژئوتکنیک