درباره دانشکده

دانشکده هنر و معماری در سال ۱۳۸۳ تأسیس و علاوه بر دوره‌های دکتری تخصصی معماری و شهرسازی و پژوهش هنر و با پذیرش اولین گروه دانشجویان در رشته‌های معماری و طراحی شهری در مقطع کارشناسی ارشد و سپس اضافه شدن رشته‌های برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی منطقه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد توسعه پیدا کرد. در حال حاضر علاوه بر رشته‌های مذکور کارشناسی ارشد در رشته‌های مرمت (مرمت اشیا و آثار و مرمت بنا و بافت)، پژوهش هنر، ارتباط تصویری، تصویر سازی، طراحی صنعتی، ادبیات نمایشی نیز در این دانشکده دائر می‌باشد

)تمامی رشته های دایر در دانشکده را می توانید در آدرس اینترنتی http://architecture.srbiau.ac.ir/fa/page/5866/ مشاهده نمایید.(.

دانشکده واجد 50 استاد تمام وقت، دو استاد نیمه وقت می‌باشد