اطلاعیه و فرمهای مهم

* زمانبندی تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان ورودی 1400

دانشجویان محترم، جهت ارتباط با کارشناسان دانشکده در زمینه امور آموزشی (بویژه ثبت نام) و پژوهشی به میز خدمت آنلاین (http://srbiau.ac.ir/fa/page/6859)رجوع نمایید.

لطفا درخواست (فرم درخواست) در ساعات اداری (7:30 الی 14:30) ایمیل شود و در ساعت اداری پاسخ داده خواهد شد.99/9/17

اطلاعیه آموزشی درخصوص مراحل دفاع 99/9/17                          (فرم درخواست وضعیت تحصیلی)

فرم های مورد نیاز دانشجویان:

1- فرم مالی جهت دفاع  2- فرم انصراف از تحصیل (3نسخه) 3-  درخواست دریافت مدرک مقطع پایه

4- فرم ثبت نام با تاخیر دانشجویان  5- فرم گزارش پیشرفت کارآموزی  6- فرم معادلسازی دروس (word - pdf)

لطفا پس از تکمیل فرم ها، فرم را به آدرس ایمیل http://srbiau.ac.ir/fa/page/6859 ارسال نمایید.

* شرایط برگزاری پیش دفاع و دفاع دانشجویان دکتری از رساله 99/7/1
قابل توجه دانشجویان ورودی سال 99
* بخشنامه 10/79534 مورخ 97/12/7 در خصوص دفاع از رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

پذیرفته شدگان کنکور سراسری کارشناسی پیوسته سال 99 چگونه تأییدیه تحصیلی بگیرند؟99/9/26

پذیرفته شدگان کنکور سراسری کارشناسی ارشد و دکتری چگونه تأییدیه تحصیلی بگیرند؟

* اطلاعیه فوری برای دانشجویان مقطع دکتری