فرم ها و آئین نامه ها

 آیین نامه های پژوهشی

اساتید

- راهنمای سامانه ساجد و سامانه پژوهشیار برای اساتید(3 آذر1400)

- فیلم آموزشی

- راهنمای محیط برنامه علمی اساتید در پژوهشیار (ثبت کد پایان نامه / رساله)(3 آذر1400)

- تکمیل اطلاعات کاربران در سامانه پژوهشیار(3 آذر1400)

- راهنمای فعال کردن زمینه پژوهشی و موضوع آزاد در سامانه پژوهشیار(3 آذر1400)

- راهنمای تصویری سامانه پژوهشیار

 

دانشجویان

- دیتا بیس JCR تا 9 تیر 1400 برای استفاده آفلاین

- راهنمای ورود به سامانه پژوهشیار جهت تصویب پروپوزال و دفاع دانشجویان در مقطع ارشد و دکتری (رشته های غیر پزشکی)

- نحوه آدرس دهی دقیق دانشگاه و واحد در مقالات

- راهنمای برگزاری پیش دفاع متمرکز در سامانه پژوهشیار - 23 آبان1400

-راهنمای ثبت  و تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری در سامانه پژوهشیار23 آبان 1400

- راهنمای ورود به پژوهشیار جهت تصویب پروپوزال و دفاع دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد   و    دکتری23 آبان 1400

-راهنمای استفاده از سامانه پژوهشیار - کارشناسی ارشد - دکتری

- نکات و توصیه های مهم قبل از ارسال پروپوزال به گروه و پژوهش دانشکده

- مراحل بارگذاری پایان نامه در سامانه پژوهشیار - مقطع ارشد- 20شهریور1400

- فلوچارت راهنمای سامانه پژوهشیار دکتری (مرحله اول)(مرحله دوم)6شهریور1400

- فلوچارت راهنمای سامانه پژوهشیار ارشد 6شهریور1400

 
 
 
 
 
- فرآیند مربوط به پیش دفاع (بارگزاری مدارک لازم در سامانه پژوهشیار توسط دانشجو)29 دی 99
 
 
 
* فایل Word توصیه نامه لاتین جهت ارائه به دانشگاه های خارج از کشور
(1-تکمیل فرم 2- امضاء استاد مربوطه  3- امضاء معاون آموزشی واحد خانم دکتر سلیمانی  4- دبیرخانه مرکزی واحد جهت ثبت نامه و مهر واحد  5- مراجعه به امور بین الملل سازمان مرکزی دانشگاه واقع در بلوک 2  طبقه دوم آقای صالح فکر جهت مهر لاتین دانشگاه آزاد اسلامی)
 
فرم های پژوهشی
 
- شیوه نامه تسویه حساب دانشجویان دکتری:  1- شیوه نامه تسویه حساب
                                                          2- - فرم تأیید مقالات دکتری جهت تسویه حساب pdf  - word
                                                                           3- تعهد نامه دانشجویان
                                                                           4- پیوست 3 (فایل اکسل)
 
- فرم دفاع از پروپوزال دکتری -  pdf - word  سی و یکم شهریور 1400
- نحوه بارگزاری پایان نامه در سامانه پژوهشیار - دانشجویان کارشناسی ارشد