گروه سازه و زلزله

گروه تخصصی سازه و زلزله و ژئوتکنیک

 09123169822            armaziminejad@gmail.com

مدیر گروه تخصصی: آقای دکتر آرمین عظیمی نژاد

اعضای گروه تخصصی:

دکتر فرشته امامی - دکتر احد باقرزاده - دکتر امین بهمن پور - دکتر پاشا جوادی - دکتر حسین جواهری - دکتر میر حمید حسینی - دکتر مهدی درخشندی - دکتر پنام زرفام - دکتر میثم فدایی - دکتر نوید گنجیان - دکتر محمدرضا منصوری - دکتر مسعود نکویی

دارای رشته‌های مهندسی عمران- خاک، ژئوتکنیک، سازه، سازه و زلزله، مهندسی زلزله، مهندسی سازه در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد و رشته‌های عمران در مقطع کارشناسی

فایل زمان حضور مدیر گروه و تاریخ تشکیل جلسات گروه تخصصی

ساختمان ابن سینا - بلوک c - طبقه ۴ غربی - اتاق 414