گروه حمل و نقل و راه و ترابری

گروه تخصصی راه و ترابری و حمل و نقل

مدیر گروه: دکتر علی نادران

       واتس آپ : 09393803508          alinaderan@gmail.com

مدیر گروه تخصصی رشته مهندسی عمران گرایش‌های ۱- مهندسی راه و ترابری ۲- برنامه ریزی حمل و نقل در مقطع کارشناسی ارشد و مهندسی عمران گرایش‌های ۱- حمل و نقل ۲- مهندسی راه و ترابری در مقطع دکتری

اعضای گروه تخصصی:

دکتر علیرضا سرکار - دکتر پرهام حیاتی - دکتر علی نادران - سید ابراهیم عبدالمنافی